معرفی دوره های زبان آلمانی

دوره ی آموزشی زبان آلمانی مجتمع آموزشی ایرانیان در اصفهان، در سطوح A1, A2, B1, B1+, B2, C1, C2 در حال برگزاری است ، وجه تمایز مجتمع آموزشی ایرانیان در دوره آموزش زبان آلمانی این است که هر سطح در یک ترم معادل ۷۵ ساعت آموزشی تدریس می شود. کتاب های آموزشی زبان آلمانی کتاب های Menschen است.