معرفی دوره زبان کره ای

دوره های زبان کره ای مجتمع آموزشی ایرانیان، به صورت عمومی و خصوصی در حال برگزاری است. در ۲ سطح مقدماتی و پیشرفته که هر سطح معادل ۱۴۷ ساعت آموزشی است. کتاب در حال تدریس در این دوره کتاب دانشگاه سئول است.