معرفی دوره زبان ترکی استانبولی

دوره های زبان ترکی استانبولی مجتمع آموزشی ایرانیان، در ۱۲ ترم معادل ۳۷۲ ساعت آموزشی زیر نظر اساتید ترک زبان در حال برگزاری است، کتاب آموزشی این دوره کتاب های مکالمه محور Istanbul می باشد.