معرفی دوره زبان ایتالیایی

دوره های زبان ایتالیایی در مجتمع آموزشی ایرانیان به صورت خصوصی در ۴۵ ساعت آموزشی در حال برگزاری است. در این دوره ها ۴ مهارت اصلی زبان ایتالیایی آموزش داده می شود و کتاب در حال تدریس در این دوره کتاب های Espresso می باشد.