معرفی دوره آموزش زبان روسی

دوره ی زبان روسی مجتمع آموزشی ایرانیان که هر ترم معادل ۳۰ ساعت آموزشی است که زیر نظر استاد، دانش آموخته دانشگاه تهران و مسکو در حال برگزاری است. کتاب های در حال تدریس در این دوره کتاب های ماتریوشکا Matryoshka است.