معرفی آزمون MSRT

آزمون MSRT یک آزمون معتبر است که توسط وزارت علوم برای متقاضیان تحصیل در مقطع دکترا در خارج از کشور ( با هزینه ی شخصی و یا با بورسیه) و همچنین متقاضیان تحصیل در این مثطع در دانشگاه های داخلی برگزار می شود.

این آزمون نمره منفی ندارد و نمره ی قبولی در آن از ۵۰ بالاتر است ( البته بنابر شرایط دانشگاه موردنظر متغیر است.) در این آزمون ۴ مهارت Vocabulary, Reading, Listening, Structure مورد ارزیابی قرار میگیرد. این آزمون به صورت تستی می باشد که دارای ۱۰۰ سوال است و به سه قسمت تقسیم شده است.

قسمت اول Listening Comprehension

قسمت دوم Structure and Written Expression

قسمت سوم Reading Comprehension

جهت ثبت نام در این آزمون باید به سامانه امور دانشجویان مراجعه کنید. در حال حاضر مجتمع آموزشی ایرانیان یکی از برگزارگنندگان دوره های آمادگی آزمون MSRT در اصفهان است.