معرفی آزمون دولینگو

آزمون دولینگو یک آزمون آنلاین برای سنجش سطح مهارت زبان انگلیسی افراد است که در چند سال اخیر به یکی از آزمون های قابل قبول در دانشگاه های متفاوت دنیا تبدیل شده است. برای شرکت در این آزمون نیاز به حضور فیزیکی، ثبت نام و رزرو نیست و متقاضی در هر جا با دسترسی به یک کامپیوتر می تواند در این آزمون شرکت کند. ( البته نیاز به ثبت نام قبلی، تعیین زمان آزمون و پرداخت هزینه ی آزمون هم چنان وجود دارد.)

آزمون دولینگو دارای دو بخش است که در بخش اول مربوط به سنجش و نمره دهی است ۴ مهارت اصلی Listening, Reading, Writing, Speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد و در بخش دوم که شامل یک مصاحبه ی ویدیویی با شخص متقاضی و یک Writing می باشد که به دانشگاه مقصد ارسال می شود.

کل آزمون زبان دولینگو کمتر از ۱ ساعت به طول می انجامد و نتایج این آزمون هم در کمتر از ۴۸ ساعت اعلام می شود. نتایج این آزمون بر اساس یک بازه بین ۱۰ تا ۱۶۰ اعلام می شود