معرفی آزمون تافل

آزمون تافل TOEFL که مخفف Test of English as a Foreign Language است یکی از آزمون های معتبر ارزیابی زبان انگلیسی است. آزمون تافل از این نظر حائز اهمیت است که برای دانشگاه های آمریکا بیشتر قابل قبول است. نمره دهی در آزمون تافل از ۰ تا ۱۲۰ می باشد. در آزمون تافل هم همانند آزمون آیلتس هر چهار مهارت اصلی زبان مورد ارزیابی قرار می گیرد.