معرفی آزمون DELE

آزمون DELE یا دیپلم زبان اسپانیایی مخفف Diplomas de Español como Lengua Extranjera می باشد که معتبرترین آزمون در زبان اسپانیایی است.این دیپلم دارای اعتبار جهانی است و مدت آن مادام العمر است. داوطلبان با کسب نمره ۶۰ از ۱۰۰ می تواند در این آزمون قبول شوند.

آزمون DELE دارای ۶ سطح است و هر ۴ مهارت اصلی Writing, Reading, Listening و Speaking به صورت کتبی و شفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرند.